Min story

Ja det handler om min story og den kommer etter hvert! Her er det mye å ta tak i. Enhver som har levd en stund, vet at en opplever mange ting i løpet av livet. Livet er kort – livet er langt. Kommer an på åssen vi ser det. Når du er 20, ligger livet foran deg, når du er 60 ligger det bak deg. Det du har opplevd virker som et sekund siden. Rart.

Da er jeg igang og jeg skal sørge for innlegg på min side. Jeg gleder meg over livet som består av mange ingredienser. Det gjelder i grunnen å finne den rette oppskriften!

Noen ganger kan det by på utfordringer. Vi har alltid valg i de veiene vi går. For meg er det viktig å være bevisst og ubevisst. Høres det rart ut? Skal forklare.  Jeg jobber med flere ting samtidig for å se sammenhengen og for å finne gode løsninger. Ser alltid rundt, over og under for å få med flere sider av samme sak. Da er det ikke alltid like lett å komme videre, som med denne bloggen. Det har tatt sin tid. Alt skal modnes. Det skal være klart til å sendes ut. Nå går det ut. Jippi! Jeg er spent. Dette blir en ny reise. Jeg inviterer deg med på reisen.

Selvhjelp, selvutvikling og egenkraft går hånd i hånd med å finne svar på samfunnsspørsmål, små og store. Tenker på at «alt henger sammen med alt»

Lære for å mestre det jeg kan klare.

Gir slipp på det jeg ikke mestrer og overlater til andre som mestrer bedre på akkurat det jeg strever med.

Tar tak i det jeg har LYST til å gjøre. Tør å prøve selv om det ligger utenfor min komfortsone.

Siterer Pippi – “Dette har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg HELST SIKKERT!