Jeg vil!

By astri.klonteig / 9. september 2020
  • Jeg tenker på at hver og en av oss som vil andre vel, må gjøre det vi kan for at verden skal bli bedre!
  • Det er ikke alltid like lett, men valget mellom å spenne bein på folk eller ikke, er lett å gjøre!Jeg vil at alle skal se muligheter!
  • Jeg vil at alle skal være opptatt av å gjøre gode ting!
  • Jeg vi at alle skal ta tak i urettferdighet. All form for mobbing må vi stå opp for!
  • Jeg vil at vi i fellesskap skal gjøre vårt beste!
  • «Engang speider, alltid speider» Og så kan vi lære av hverandre: Hvordan kan vi bli ENDA bedre?

Hva skjer?

Jeg er på. Jeg er for mye på- veldig ofte! Hvordan skal JEG få realisert mine drømmer?

Har du utsyn? Vår historie her i dalen er STOR! Vi har så mye å vise verden i dag og vi bør jo få satt oss i riktig gir for å få til våre drømmer her.

Jeg ønsker å få til noe stort – jeg vil være med og jobbe fram erfaringene mine og andres for å utvikle nye og gode måter å jobbe på.

Jeg vil være med på å skape en ny og bedre verden.
Jeg vil være med på å få til nye ting, jeg vil være med på å jobbe fram nye ting og koble det med erfaringer fra levd liv.
Det å gi trygghet til å være den jeg er, det du er, det vi er!
Jeg elsker livet og jeg dytter meg selv hele tiden og jeg vet at inspirasjonen jeg får fra iisa og mine gode rådgivere som har kommet til meg har gitt styrke og muligheter. Det å mestre det jeg VIL og vite at jeg får det til og gjøre, det er min greie nå.
Hva tør jeg å gjøre? Venter jeg, eller gjør jeg? Metode – repeter – Hva TROR jeg jeg er? Lån trua di hos iisa 🙂 Jeg vet også – viljen må være der – og TRUA – bruk den!!! Ta imot sparket fra iisa – og KJØR PÅ!
Ett sekund fra gammel til ny story!

Hva skjer?

By astri.klonteig / 26. desember 2020

Jeg er på. Jeg er for mye på- veldig ofte! Hvordan skal JEG få realisert mine drømmer?

Har du utsyn? Vår historie her i dalen er STOR! Vi har så mye å vise verden i dag og vi bør jo få satt oss i riktig gir for å få til våre drømmer her.

Jeg ønsker å få til noe stort – jeg vil være med og jobbe fram erfaringene mine og andres for å utvikle nye og gode måter å jobbe på.

Jeg vil være med på å skape en ny og bedre verden.
Jeg vil være med på å få til nye ting, jeg vil være med på å jobbe fram nye ting og koble det med erfaringer fra levd liv.
Det å gi trygghet til å være den jeg er, det du er, det vi er!
Jeg elsker livet og jeg dytter meg selv hele tiden og jeg vet at inspirasjonen jeg får fra iisa og mine gode rådgivere som har kommet til meg har gitt styrke og muligheter. Det å mestre det jeg VIL og vite at jeg får det til og gjøre, det er min greie nå.
Hva tør jeg å gjøre? Venter jeg, eller gjør jeg? Metode – repeter – Hva TROR jeg jeg er? Lån trua di hos iisa 🙂 Jeg vet også – viljen må være der – og TRUA – bruk den!!! Ta imot sparket fra iisa – og KJØR PÅ!
Ett sekund fra gammel til ny story!

Uføre og utrygghet.

Jeg må bare si litt om dette. Les bakgrunnen for denne artikkelen.

Etter et liv med frivillig arbeid, tenker jeg at nå er det slutt på all frivillighet. Jeg har lenge kjent på at det i det frivillige arbeidet er mange gråsoner. og det er mange motiv for å være frivillig. jeg er så glad for at jeg er lært opp til å jobbe frivillig fordi det er en glede å gjøre det lille ekstra for mennesker som er verdt å jobbe frivillig for. Ja motivene er mange og veldig ofte dreier det seg om penger. For myndighetene trodde jeg at det dreide seg om at innsatsen av det lille ekstra er vel verdt å ta vare på. Men vi kan ikke lene oss på frivillig arbeid i landet vårt. 
Slik jeg ser det, mener jeg at grunnlaget for all drift av Norge, skal være arbeid/aktivitet. Da må vi forvalte både det lønna og det ulønna arbeidet godt. Det finnes få som ønsker å gjøre en innsats for andre om de blir tatt for gitt. Både i lønna og ulønna arbeid, er det en regel som gjelder om du vil at folk skal yte sitt beste. Det er å verdsette det som blir gjort på en real måte. 
Når natteravnene kom på banen hadde vi et godt samarbeid med politiet og de møtte hverandre for å utveksle erfaringer og tanker. Da det ble slutt på vaktordninger i politiet, ble det også slutt på natteravnene etter at de hadde vært ute fredager og lørdager over noen år. Det var ikke lenger så godt og trygt å vite at politiet ikke var til stede i vårt samfunn på den måten vi var vant til. Kort vei til kontakt. Nå er det sentralisert. Det er feil utvikling. Arbeidsplasser forsvinner fra lokalsamfunnet i Norge. Har det blitt bedre med sentralisering?
På Eldres hus her i min kommune var vi i sin tid en foregangskommune som var på nyhetene den gangen som føles som en evighet siden. Den gangen hadde vi en arbeiderpartikommune. Ja, de var egne, men tanken var at vi skulle la alle ha det bra. Vi skulle ha samarbeid mellom lønna og ulønna arbeid. Det gikk bra det, i lange tider og mye er lagt grunnlag for og er godt innarbeida fordi folk samarbeida. Folk er greie, både de som er lønna og de som er ulønna. Men ingen liker å bli tatt for gitt! Husk det! 
I det øyeblikket vi tar andres innsats for gitt, blir det dårlige vilkår.
Så til denne saken. Ja, jeg har mange ting jeg ønsker å diskutere og nå starter det!
Har opplevd mye av dette at folk som er uføre blir utrygge fordi de får trekk i trygd for å jobbe frivillig! Har ikke hørt på maken! Det er ikke bra. Det vet jeg. La det frivillige arbeidet forbli frivillig og la de lønna oppgavene bli flere, bedre og rausere. Da vil vi få en frivillig stab i tillegg. Som – ja jobber for pengene de også! Frivillig arbeid må ikke forveksles med lønna arbeid og vi må ikke komme i den situasjon at alt frivillig arbeid blir radert ut! Frivillig arbeid har redda mange ut av isolasjon og ensomhet, har gitt mange utløp for den omsorgen som ligger i de fleste av oss. Det ligger et stort uforløst potensiale i dette. Våre myndigheter bør se alvoret i dette og legge til rette for opplæring, støtte og oppmuntring. Jeg vet det. Etter 20 år som leder ved Rjukan Frivilligsentral. 
Heldigvis ser jeg at sentralen får utvikle seg i riktig retning og er glad for det. Det finnes så mange muligheter. Grip mulighetene! Se mangfoldet og dyrk ulikhetene. Ta vare på de som ønsker å gjøre en ekstra innsats og slutt å måle frivillig arbeid opp mot lønna! 
Frivillighet lever av lyst og dør av tvang!

8. mars

MICRO

Jeg var på markering i går og jeg tenker på hvor viktig der er å tenke på hva vi sammen kan gjøre for å få til et bedre samfunn i vår lille del av Verden. På Soltorget 8. Mars var det en markering hvor kvinner i ulik alder, med ulik bakgrunn sa noe om historien og framtiden. Appeller, sang og foredrag var gode ingredienser som også viser at de unge kommer på banen mer og mer. En påstand som kom fram i går var at at den største trusselen for likestillinsarbeid er myten om at alt er OK. Vi feirer og setter viktige saker på dagsorden.

På Rjukan i går: «Ikke rør abortloven» , «Kvinners valg – Kvinners kropp» og «Vekk med nemdene»

Etter apeller på trappa utenfor «Lakkskoen» ble alle invitert til «Bibliotekkjelleren» til foredrag om kvinnene som har gått foran oss og sørget for at kvinner fikk rett til å stemme.

Spennende kunnskap og en påminning om at det alltid vil være noe å ta tak i. Vi må fortsette å kjempe slik at all urett forsvinner fra vårt lokalsamfunn og så påvirke andre til å gjøre det samme!

En liten kuriositet var underskriftslister fra 1905!

Her er listene fra Tinn!

En dag til….

I min verden er alle like mye verdt. I min verden er du like mye verdt som meg og jeg like mye verdt som deg! Dette er mitt livsgrunnlag og jeg akter ikke å la noen rokke ved deg! Jeg har vært barn, ungdom, ung voksen, voksen, godt voksen og nå er jeg godt voksen. På den måten har jeg fått med meg mange gode erfaringer og det som opptar meg mest og som undrer meg, er hvordan folk holder seg i ett spor. Heldigvis er vi som mennesker ulike, og unike. La oss dyrke ulikhetene mer enn vi gjør. La oss forene folk med ulike bakgrunn, uten å sette folk i bås eller i grupper. Min erfaring er at grupper, klasser og organisasjoner som kun jobber for sitt eget område, for sin egen del og ikke for et felles mål som kan omfavne alle, rik og fattig, ung og gammel, religiøs eller ikke, ulik legning enn det jeg har og ulik sivilstand, status, rikdom og så videre, ikke er til mye nytte for andre enn seg selv. Folk som soler seg i glansen til andre, er ikke ærlige mot seg selv og verden.

Derfor vil det være ekstremt viktig i tiden framover å ta andre mennesker på alvor og lære andre til å akseptere og få innsikt i et felles arbeid for felles framtid. I vårt nærmiljø, i vår familie og i vår indre krets, samtidig som vi må huske på at det må være noe overordnet som gir oss den tryggheten vi alle trenger.

Jeg er opptatt av frihet, likeverd og muligheter. Det handler om å gi seg selv og andre muligheter til utvikling, ha frihet til å velge og ha frihet til å leve.

Søk&Finn

By astri.klonteig / 25. februar 2018

Styrk Sterke Sider = SSS

Ja, dette er viktig. Tenk over dette:

Hva er dine sterke sider? Hva vi vil du bli sterkere på?

Hva ser andre som dine sterke sider? Hva vil du de skal se?

Mulighetskaperen

Gir du deg selv og andre muligheter? Da er du en MULIGHETSSKAPER! Mulighetsskaperen vil være med på å jobbe fram løsninger. Det gjelder å finne løsninger som ikke er funnet ennå.

Livet er som kjent ikke en strek fra  A til Å eller Å til A,- eller A til B, eller er det? Jeg undrer meg på så mange ting. Jeg vil gjerne være undrende. Jeg vil stå i min egen kraft – jobbe på for å få det til! Alt jeg planlegger, alt jeg drømmer om – alt som er VIKTIG. Jeg vil bruke min kunnskap til å jobbe med en NEVER ENDING STORY. Med å bevisstgjøre det som er drømmen så jeg kommer videre, videre.

Mine erfaringer, – ja – hendelser som er viktige – og de små fine hendelsene som berører meg og som jeg føler på at jeg skal være en del av og som kan bli det største i livet mitt og i andres liv.

STÅ I DIN EGEN KRAFT! (sitat iisa)